Υπηρεσίες

Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία

Η παιδιατρική φυσικοθεραπεία στοχεύει στην κινητική μάθηση και εκπαίδευση του παιδιού σύμφωνα με την τυπική κινητική ανάπτυξη και τις πλαστικές αλλαγές που χαρακτηρίζουν το νευρολογικό, μυοσκελετικό και καρδιοαναπνευστικό σύστημα.

Λογοθεραπεία

Η ανάπτυξη και η εξέλιξη της εξωλεκτικής και λεκτικής επικοινωνίας ενισχύονται μέσα από την λογοθεραπεία. Τόσο η καθαρότητα της ομιλίας, η παραγωγή του λόγου, όσο και ζητήματα που σχετίζονται με την μάσηση και κατάποση εκπαιδεύονται και ενισχύονται.

Εργοθεραπεία

Η θεραπευτική χρήση δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την καθημερινή λειτουργικότητα ενός παιδιού όπως είναι η αυτοεξυπηρέτηση, το παιχνίδι κ. α προσαρμόζονται προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες παιδιών με αισθητηριακά ελλείμματα και νευρο-αναπτυξιακές δυσλειτουργίες.

Μαθησιακές Δυσκολίες

Παιδοψυχολόγοι

Μια έμπειρη διεπιστημονική ομάδα θεραπευτών με διάθεση για συνεχή ενημέρωση και επιστημονική κατάρτιση αξιολογεί και παρέχει σύγχρονα θεραπευτικά προγράμματα σε παιδιά.

Πρώιμη Παρέμβαση

Η Πρώιμη παρέμβαση αφορά το σύνολο των υπηρεσιών και παροχών που διατίθενται για τα βρέφη και νήπια (έως 3 ετών) με αναπτυξιακές καθυστερήσεις και διαταραχές (κινητικές, γνωστικές, αντιληπτικές, επικοινωνιακές κτλ) και τις οικογένειές τους.