Με το όρο ραιβόκρανο ορίζεται ως « η ακούσια κλίση της κεφαλής προς τη μια μεριά, η οποία προκαλείται από βράχυνση των μυών του αυχένα».

Μια συνηθισμένη αιτία του ραιβόκρανου είναι μια «εγκλωβισμένη» και παρατεταμένη θέση του μωρού στη μήτρα τις τελευταίες εβδομάδες της εγκυμοσύνης, η οποία μπορεί να  οδηγήσει σε μυϊκή βράχυνση της μια πλευρά του αυχένα.

Κάποια κοινά χαρακτηριστικά που μπορεί να παρατηρηθούν είναι τα εξής:

 • Κλίση ή στροφή της κεφαλής προς μια μεριά
 • Περιορισμένη κίνηση του αυχένα
 • Ασυμμετρία του προσώπου ή του σχήματος της κεφαλής
 • Ψηλαφητή μάζα μαλακού ιστού σε μια πλευρά του αυχένα

Ρόλος της φυσικοθεραπείας

Ο ρόλος της φυσικοθεραπείας είναι να βελτιώσει την κίνηση του αυχένα. Δουλεύοντας συλλογικά με τους γονείς, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τεχνικές τοποθετήσης και επιμηκύνσης , ώστε να μειωθεί η μυϊκή βράχυνση και να βελτιωθεί η κινητικότητα του αυχένα.

Τεχνικές τοποθέτησης

 • Όταν το μωρό βρίσκεται στο ημικλικές κάθισμά του μπορεί να τοποθετηθεί μια τυλιγμένη ρολό πετσέτα σε τέτοια θέση, ώστε να φέρει την κεφαλή σε μέση θέση
 • Τοποθέτηση του μωρού σε πλαϊνή θέση (αντίθετα από αυτή που έχει κλίση η κεφαλή του μωρού) με τους παρακάτω 2 τρόπους:
 • Τοποθέτηση μιας τυλιγμένης ρολό πετσέτας σύμφωνα με το μήκος  της νιας πλευράς του σώματος, ώστε να υποστηρίξετε την παραμονή στην πλαϊνή θέση
 • Ενίσχυση του ρολλαρίσματος από την ύπτια θέση προς την πλαϊνή με τοποθέτηση των χεριών του γονέα στα πόδια του μωρού και φέρνοντάς τα προς το σώμα του μωρού και προς το πλάι. Κατά τη διάρκεια του ρολλαρίσματος περιμένετε ώστε το κεφάλι του μωρού να στρίψει προς το πάτωμα και έτσι να επιμηκυνθούν οι βραχυσμένοι μύες του αυχένα.
 • Τοποθέτηση του μωρού πρηνή (στην κοιλιά τους) με ένα ρολό πετσέτας κάτω από το στήθος του. Ενθαρρύνετε το κοίταγμα και την παρακολούθηση παιχνιδιών προς κάθε κατεύθυνση.

Τεχνικές επιμήκυνσης

 • Από την ύπτια θέση τοποθετείστε το ένα χέρι σας κάτω από το κεφάλι του μωρού και με το άλλο χέρι σταθεροποποιήστε ελαφρά τον άλλο ώμο. Απαλά στρίψτε το κεφάλι του μωρού, ώστε το πηγούνι να σταρφεί προς τον αντίθετο ώμο. Επαναλάβετε το ίδιο και στις 2 πλευρές.
 • Από την ύπτια θέση τοποθετείστε το ένα χέρι σας κάτω από το κεφάλι του μωρού και με το άλλο χέρι σταθεροποποιήστε ελαφρά τον άλλο ώμο. Απαλά γύρετε το καφάλι το μωρού, ώστε το αυτί να κινηθεί προς τον αντίθετο ώμο. Επαναλάβετε το ίδιο και στις 2 πλευρές.

Γενικές δραστηριότητες

 • Όταν το μωρό είναι ξύπνιο, παίξτε και μιλήστε του προς τη μεριά που δεν γυρνάει μόνο του, προκαλώντας του την προσοχή με ηχητικά μικρά παιχνίδια.
 • Τοποθέτητε το μωρό σας σε τέτοιες θέσεις, ώστε το κίνητρό του για εξερεύνηση περιβάλλοντος να το οδηγήσει σε στροφή κεφαλής από την επηρρεασμένη του πλευρά.
 • Κάντε κυκλικές κινήσεις των ποδιών και των ισχίων προς κάθε πλευρά, προκειμένου να επιμηκύνετε τους μύες του κορμού.

Αλεξάνδρα Λέπουρα

Φυσικοθεραπεύτρια, MSc