Ψυχοθεραπεία παιδιών
(θεραπείες συμπεριφοράς)

Κίνητρο & Κίνηση
Η ψυχοθεραπεία παιδιών απευθύνεται σε παιδιά με νευροαναπτυξιακές και συναισθηματικές δυσκολίες. Στο πλαίσιο της καλλιέργειας μιας σχέσης εμπιστοσύνης και ασφάλειας, έχει ως στόχο την ενίσχυση της ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης και την ενδυνάμωση των κοινωνικών δεξιοτήτων του παιδιού. Αποτελεί μια θεραπευτική διαδικασία η οποία ενθαρρύνει το παιδί να εκφράσει τα συναισθήματά του, να αναπτύξει την αυτοεκτίμησή του και τις επικοινωνιακές του δεξιότητες και να βελτιώσει τις διαπροσωπικές του σχέσεις. Αξιοποιεί το λόγο, το παιχνίδι, βιωματικές ασκήσεις που αφορούν την εικόνα εαυτού, τα συναισθήματα και τις σχέσεις, καθώς και άλλες εκφραστικές δραστηριότητες, όπως η ζωγραφική, η πλαστελίνη, τα παιχνίδια ρόλων, η αφήγηση ιστοριών και τα θεραπευτικά παραμύθια. Ως κομμάτι της ολιστικής παρέμβασης για τα παιδιά και τις οικογένειές τους, η παράλληλη συμμετοχή των γονέων στο πρόγραμμα της Συμβουλευτικής έχει μεγάλη θεραπευτική αξία, προκειμένου να αναδειχθεί ένα εξατομικευμένο θεραπευτικό πλάνο που συνθέτει τη γνώση και προσφέρει μια βαθύτερη κατανόηση στις δυσκολίες κάθε παιδιού.