Ψυχοπαιδαγωγική παρέμβαση

Κίνητρο & Κίνηση

Το Ψυχοπαιδαγωγικό πρόγραμμα αποτελεί κομμάτι της ολιστικής θεώρησης για την παρέμβαση σε παιδιά και εφήβους και τις οικογένειές τους.

Αξιοποιούνται θεραπευτικά εργαλεία, όπως βιωματικές ασκήσεις σε σχέση με την εικόνα εαυτού, τα συναισθήματα και τις σχέσεις, τα οποία εισάγονται με τη βοήθεια αφηγηματικών τεχνικών, μέσα από το συμβολικό παιχνίδι, τη ζωγραφική, τα παιχνίδια ρόλων και τις κοινωνικές ιστορίες.

Στο πλαίσιο της καλλιέργειας μιας σχέσης εμπιστοσύνης με όλη την οικογένεια, στόχος αποτελεί η ανάδειξη ενός εξατομικευμένου θεραπευτικού πλάνου, το οποίο συνθέτει τη γνώση, προσφέρει μια βαθύτερη κατανόηση στις δυσκολίες κάθε παιδιού και στοχεύει στην ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη και ενδυνάμωση των κοινωνικών του δεξιοτήτων.