Ομάδες Παιδιών – Εφήβων – Γονέων

ΟΜΑΔΕΣ-ΠΑΙΔΙΩΝ-&-ΕΦΗΒΩΝ

Τί είναι οι ομάδες παιδιών ; Πώς λειτουργούν οι ομάδες παιδιών & πού βοηθάνε ;

Μέσα στην ομάδα, τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τα συναισθήματα και τον εαυτό τους, σχετίζονται με τα υπόλοιπα μέλη και με την συντονίστρια.

Αξιοποιούμε βιωματικούς τρόπους, προσεγγίσεις δημιουργικές & παιγνιώδεις (αφήγηση, τέχνη, παιχνίδια ρόλων). Έτσι:

Προσεγγίζουν και διαμορφώνουν πλευρές του εαυτού και της εικόνας τους.

Βιώνουν, εκφράζουν, αποδέχονται όλα τα συναισθήματά τους, καθώς και των άλλων.

Συνδέονται, συνεργάζονται, συνυπάρχουν.

Κατανοούν τους εαύτους τους και τους άλλους, σε μία διαδρομή αμοιβαίας αποδοχής. Συνυπάρχουν, διατηρώντας το προσωπικό τους στίγμα.

Επεξεργάζονται θέματα που τα απασχολούν σε ό,τι αφορά τις σχέσεις τους με συνομηλίκους, ενήλικες, την οικογένεια.

Μέσα από τις δυναμικές της ομάδας – ακόμα και τις συγκρούσεις – μαθαίνουν και ανακαλύπτουν τρόπους συσχέτισης και υπέρβασης των εμποδίων στις σχέσεις.

 Τί είναι οι ομάδες εφήβων  ;

 

Οι έφηβοι/ες μέσα στην ομάδα γνωρίζονται, επικοινωνούν, συνδέονται, βιώνουν και εκφράζουν συναισθήματα και ανάγκες. Η ομάδα γίνεται ένα ασφαλές πλαίσιο, στο οποίο σχετίζονται και δοκιμάζουν της σχέση με τα άλλα μέλη και με τη συντονίστρια.

 

Πώς λειτουργούν οι ομάδες εφήβων;

Με τη συζήτηση | με βιωματικές ασκήσεις | με καλλιτεχνικά εργαλεία και παιχνίδια ρόλων

 

Πού βοηθάνε οι ομάδες εφήβων;

Διαμόρφωση και ενδυνάμωση αυτοεικόνας | έκφραση και αποδοχή συναισθημάτων | συνύπαρξη και συσχέτιση | αλλαγές & εμπλουτισμός των τρόπων να σχετίζονται με συνομηλίκους & ενήλικες | μοίρασμα των θεμάτων που τους/τις απασχολούν & νέεοι τρόποι διαχείρισης | αξιοποίηση της εμπειρίας της ομάδας για την αντιμετώπιση εμποδίων & συγκρούσεων

ΟΜΑΔΕΣ-ΠΑΙΔΙΩΝ-&-ΕΦΗΒΩΝ
Κίνητρο & Κίνηση

Τί είναι οι ομάδες γονέων  ; Πού βοηθάνε οι ομάδες γονέων και πώς λειτουργούν ;

Στο πλαίσιο της θεραπευτικής συνεργασίας μας με τα παιδιά, θεωρούμε κομβικό σημείο τη Συμβουλευτική Γονέων, ως μία διαδικασία που λειτουργεί υποστηρικτικά στην άσκηση του γονεϊκού ρόλου και έτσι μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση της αίσθησης ασφάλειας του παιδιού και σε μια πιο ικανοποιητική οικογενειακή ζωή.

 

Η σχετική εμπειρία αναδεικνύει ότι η συμμετοχή σε ομαδικές διαδικασίες Συμβουλευτικής είναι ιδιαίτερα ωφέλιμη για γονείς/κηδεμόνες, καθώς το μοίρασμα προσφέρει ανακούφιση και εμπλουτισμό της γονεϊκής εμπειρίας.

 

Οι συναντήσεις αφορούν κύκλους θεματικών ενοτήτων που περιλαμβάνουν εισηγήσεις από τις συντονίστριες ψυχολόγους και συζήτηση/βιωματικές ασκήσεις.

 

Στην διαμόρφωση των θεματικών έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν και οι γονείς/κηδεμόνες δηλώνοντας τις προτιμήσεις αλλά και τις προτάσεις τους.

 

Οι συναντήσεις έχουν ως στόχο τη γνωριμία με τις διαδικασίες της Συμβουλευτικής και την επαφή με άλλους γονείς, με την προοπτική συγκρότησης σταθερής ομάδας γονέων ανοιχτής θεματολογίας.