Ομάδες παιδιών – εφήβων

Κίνητρο & Κίνηση
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Μέσα στην ομάδα, τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τα συναισθήματα και τον εαυτό τους, σχετίζονται με τα υπόλοιπα μέλη και με την συντονίστρια.

Αξιοποιούμε βιωματικούς τρόπους, προσεγγίσεις δημιουργικές & παιγνιώδεις (αφήγηση, τέχνη, παιχνίδια ρόλων). Έτσι:

N

Προσεγγίζουν και διαμορφώνουν πλευρές του εαυτού και της εικόνας τους.

N

Βιώνουν, εκφράζουν, αποδέχονται όλα τα συναισθήματά τους, καθώς και των άλλων.

N

Συνδέονται, συνεργάζονται, συνυπάρχουν.

N

Κατανοούν τους ευατούς τους και τους άλλους, σε μία διαδρομή αμοιβαίας αποδοχής. Συνυπάρχουν, διατηρώντας το προσωπικό τους στίγμα.

N

Επεξεργάζονται θέματα που τα απασχολούν σε ό,τι αφορά τις σχέσεις τους με συνομηλίκους, ενήλικες, την οικογένεια.

N

Μέσα από τις δυναμικές της ομάδας - ακόμα και τις συγκρούσεις - μαθαίνουν και ανακαλύπτουν τρόπους συσχέτισης και υπέρβασης των εμποδίων στις σχέσεις.

Οι έφηβοι/ες μέσα στην ομάδα γνωρίζονται, επικοινωνούν, συνδέονται, βιώνουν και εκφράζουν συναισθήματα και ανάγκες. Η ομάδα γίνεται ένα ασφαλές πλαίσιο, στο οποίο σχετίζονται και δοκιμάζουν της σχέση με τα άλλα μέλη και με τη συντονίστρια.

N

Πώς;

Με τη συζήτηση | με βιωματικές ασκήσεις | με καλλιτεχνικά εργαλεία και παιχνίδια ρόλων

N

Στόχοι

Διαμόρφωση και ενδυνάμωση αυτοεικόνας | έκφραση και αποδοχή συναισθημάτων | συνύπαρξη και συσχέτιση | αλλαγές & εμπλουτισμός των τρόπων να σχετίζονται με συνομηλίκους & ενήλικες | μοίρασμα των θεμάτων που τους/τις απασχολούν & νέεοι τρόποι διαχείρισης | αξιοποίηση της εμπειρίας της ομάδας για την αντιμετώπιση εμποδίων & συγκρούσεων

Κίνητρο & Κίνηση