Ομάδες γονέων

Κίνητρο & Κίνηση

Στο πλαίσιο της θεραπευτικής συνεργασίας μας με τα παιδιά, θεωρούμε κομβικό σημείο τη Συμβουλευτική Γονέων, ως μία διαδικασία που λειτουργεί υποστηρικτικά στην άσκηση του γονεϊκού ρόλου και έτσι μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση της αίσθησης ασφάλειας του παιδιού και σε μια πιο ικανοποιητική οικογενειακή ζωή.

Η σχετική εμπειρία αναδεικνύει ότι η συμμετοχή σε ομαδικές διαδικασίες Συμβουλευτικής είναι ιδιαίτερα ωφέλιμη για γονείς/κηδεμόνες, καθώς το μοίρασμα προσφέρει ανακούφιση και εμπλουτισμό της γονεϊκής εμπειρίας.

Οι συναντήσεις αφορούν κύκλους θεματικών ενοτήτων που περιλαμβάνουν εισηγήσεις από τις συντονίστριες ψυχολόγους και συζήτηση/βιωματικές ασκήσεις.

Στην διαμόρφωση των θεματικών έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν και οι γονείς/κηδεμόνες δηλώνοντας τις προτιμήσεις αλλά και τις προτάσεις τους.

Οι συναντήσεις έχουν ως στόχο τη γνωριμία με τις διαδικασίες της Συμβουλευτικής και την επαφή με άλλους γονείς, με την προοπτική συγκρότησης σταθερής ομάδας γονέων ανοιχτής θεματολογίας.