ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΙ

Συμβουλευτική Γονέων

Ψυχοθεραπεία παιδιών

Ψυχοπαιδαγωγική παρέμβαση

Ομάδες Παιδιών – Εφήβων – Γονέων

Ο τομέας της ψυχολογικής υποστήριξης των παιδιών και συνολικά της οικογένειας αποτελεί σημαντικό εφαλτήριο στην αναπτυξιακή πορεία και ωρίμανση του ατόμου ήδη από την βρεφική ηλικία εως και την ενηλικίωση του.

Η αξιολόγηση και θεραπευτική παρέμβαση σε τομείς συμπεριφοράς, αντίληψης, αναγνώρισης και διαχείρισης των συναισθημάτων και της επικοινωνίας αυτών σε ένα ευρύτερο κοινωνικό σύνολο μελετώνται και επιλύονται μέσα από την επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία παιδοψυχολόγων που ειδικεύονται σε θέματα γύρω από το παιδί και την οικογένεια.

Ο ρόλος είναι διττός και μπορεί να είναι είτε συμβουλευτικός/προληπτικός είτε θεραπευτικός/παρεμβατικός, ανάλογα τόσο με τα στάδια ανάπτυξης, όσο και με την έκφραση της ανάπτυξης η οποία μπορεί να παρουσιάζει διαταραχές σχετικές με την μάθηση, αντίληψη, συναισθηματική ωρίμανση και συμπεριφορά του ατόμου.