Ανάλυση βάδισης

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η ανάλυση βάδισης χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση και τη θεραπεία ατόμων με παθήσεις που επηρεάζουν την ικανότητά τους να περπατούν ή ακόμα από κατηγορίες αθλητών προκειμένου να αναγνωρίσουν εμβιομηχανικούς περιορισμούς και να βελτιώσουν την απόδοσή τους. Το Κίνητρο και Κίνηση διαθέτει το σύστημα LiteGait, με ηλεκτρικό διάδρομο και ενσωματωμένους αισθητήρες όπου μέσα από το λογισμικό GaitSens 2.0 διαδραματίζεται σε πραγματικό χρόνο η μέτρηση, καταγραφή και ανατροφοδότηση των χωροχρονικών χαρακτηριστικών της βάδισης και ισορροπίας.

Μέτρηση, αξιολόγηση και επεξεργασία της βάδισης μικρών και μεγάλων σε πραγματικό χρόνο με δεδομένα σχετικά με την ταχύτητα, τον ρυθμό, τον χρόνο αιώρησης, το μήκος του βήματος, τη βάση στήριξης και τη δυναμική αντοχής του βάρους. Η γραφική αναπαράσταση των δεδομένων που παρουσιάζονται στον θεραπευτή επιτρέπει τον γρήγορο και εύκολο εντοπισμό των ασυμμετριών στη βάδιση.

Παρέχονται εκτενείς αναφορές με μήκος και χρόνο βήματος και βηματισμού, φάσεις κύκλου βάδισης, βαρύτητα, συμμετρία βάδισης, ταχύτητα και ρυθμό. Οι αναφορές μπορούν να συγκριθούν με προηγούμενες συνεδρίες για να δείξουν την πρόοδο με την πάροδο του χρόνου ή με κανονικές παραμέτρους τυπικής βάδισης. Οι αναφορές μπορούν να αποθηκευτούν και να εκτυπωθούν για αντικειμενική τεκμηρίωση και παρακολούθηση των αλλαγών με την πάροδο του χρόνου. Τα ακατέργαστα δεδομένα μπορούν επίσης να αναφέρονται για κάθε βήμα.

Η αξιολόγηση της ισορροπίας, η ανατροφοδότηση και η αναφορά μπορούν να πραγματοποιηθούν με τον χρήστη να στέκεται οπουδήποτε στον διάδρομο και να κοιτάζει προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Η αξιολόγηση της ισορροπίας μπορεί να πραγματοποιηθεί σε διάφορες συνθήκες, όπως σταθερή και συμβατή επιφάνεια στήριξης και διαφορετική βάση στήριξης. Η αξιολόγηση της ισορροπίας μπορεί να πραγματοποιηθεί για ταλάντευση και στόχευση με ρυθμιζόμενες παραμέτρους. Οι αναφορές υπολοίπου μπορούν να εκτυπωθούν και να αποθηκευτούν, ενώ μπορούν να συγκριθούν έως και 5 αναφορές για να εμφανιστεί η πρόοδος με την πάροδο του χρόνου.