ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

LiteGait Therapy

Therasuit Method Intensive Program

Functional Electrical Stimulation (FES)

Constraint – Induced Movement Therapy

Ανάλυση βάδισης

Μηχανική Δόνηση Galileo

Η φυσικοθεραπεία των παιδιών είναι μια κλινική κατηγορία της φυσικοθεραπείας. Στοχεύει στην βελτίωση των κινητικών δυνατοτήτων ενός παιδιού, λαμβάνοντας υπόψη την φυσιολογική ωρίμανση και ανάπτυξη του, μέσα από την χρήση διαφόρων κινητικών μεθόδων εκπαίδευσης, προκειμένου να επιτευχθεί:

N

κινητική μάθηση - εκπαίδευση (π.χ λειτουργικές δεξιότητες, βάδιση κτλ)

N

τρόποι προσαρμογής στην καθημερινότητα (π.χ κατάλληλα υποδήματα, χρήση ειδικού εξοπλισμού κτλ)

N

εκπαίδευση παιδιών και γονέων για την μέγιστη ανεξαρτητοποίηση και συμμετοχή στο κοινωνικό σύνολο (π.χ σχολείο κτλ)

Όλα αυτά επιτυγχάνονται μέσα από ένα εξατομικευμένο θεραπευτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει πάντα το παιχνίδι σαν κινητήρια δύναμη.

Προκειμένου να τεθούν οι θεραπευτικοί στόχοι και να οργανωθεί το κατάλληλο θεραπευτικό πλάνο, ο φυσικοθεραπευτής αρχικά αξιολογεί τις λειτουργικές δυσκολίες του παιδιού με βάση έγκυρα αξιολογητικά κριτήρια και σύμφωνα με το ιατρικό ιστορικό και το κοινωνικό ιστορικό όπως αποδίδεται από τους γονείς. Η λήψη των αποφάσεων λαμβάνεται πάντα με τη σύμφωνη γνώμη των γονιών και με τις προτεραιότητες έτσι όπως διαμορφώνονται από τις γενικότερες ανάγκες της ανάπτυξης ενός παιδιού μέσα από την διεπιστημονική ομάδα θεραπευτών. Μια ευρεία γκάμα διαταραχών που αφορούν νευρο- αναπτυξιακά, μυοσκελετικά και καρδιοαναπνευστικά προβλήματα μπορεί να καθιστούν αναγκαία την φυσικοθεραπευτική παρέμβαση ήδη από την βρεφική ηλικία.

Πολλές φορές, λοιπόν υπάρχει ανάγκη για πρώιμη παρέμβαση, προκειμένου να ενισχυθούν ή/και να εκπαιδευτούν δεξιότητες που αναπτύσσονται φυσιολογικά κατά την τυπική ανάπτυξη. Κάποια παραδείγματα συχνών ανησυχιών που έχουν γονείς μπορεί να αφορούν:

N

Πρόωρα (μέχρι 36 εβδομάδων) ή λιποβαρή βρέφη ( έως 1500 γρ)

N

Νεογέννητα με δυσκολίες στο να γυρίσουν το κεφάλι τους

N

Βρέφη με δυσκολίες είτε στην μετακίνησή τους είτε και στην διατήρηση - ισορροπία μιας θέσης

N

Βρέφη και παιδιά που βαδίζουν συστηματικά στις μύτες των ποδιών

N

Παιδιά που έχουν δυσκολία στον συντονισμό, ισορροπία με συχνές πτώσεις

N

Παιδιά με κακή στάση σώματος, με παράπονα και συχνούς μυϊκούς πόνους

N

Παιδιά που έχουν τραυματιστεί από αθλοπαιδίες ή άλλους παράγοντες

Πιο συγκεκριμένα η παιδιατρική φυσικοθεραπευτική παρέμβαση μπορεί να αφορά διαταραχές όπως είναι:

N

Εγκεφαλική Παράλυση (ημιπληγίες, διπληγίες, τετραπληγίες)

N

Κακώσεις Νωτιαίου Μυελού

N

Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

N

Κινητική καθυστέρηση

N

Ραιβόκρανο

N

Διαταραχές μυϊκού τόνου / υποτονία / υπερτονία / δυστονία

N

Διαταραχές συντονισμού, ισορροπίας

N

Μυασθένεις

N

Δισχιδής ράχη

N

Σύνδρομα (Down, rett, angelmann κτλ)

N

Βλαισότητα / ραιβότητα ποδοκνημικών

N

Κύφωση / σκολίωση / λόρδωση

N

Συγγενές εξάρθρημα ισχίου

N

Πάρεση βραχιονίου πλέγματος

N

Ρευματοειδής αρθρίτιδες

N

Κυστική ίνωση

Ο φυσικοθεραπευτής του παιδιού ενδεικτικά μπορεί να βοηθήσει ενισχύοντας:

N

Την εκμάθηση κινητικών προτύπων, όπως είναι η βάδιση

N

Την βελτίωση του εύρους τροχιάς, ελαστικότητας

N

Την ενδυνάμωση και την γενικότερη αποτελεσματική παραγωγή μυϊκού έργου (αντοχή, δύναμη και ισχύς)

N

Την αναστολή δυσλειτουργικών παθολογικών προτύπων

N

Την συμμετρικότητα

N

Την βέλτιστη φόρτιση των άκρων

N

Την ισορροπία, συντονισμό

N

Το κινητικό ρεπερτόριο και την ποιότητα του