Η διεξαγωγή ομάδων γονέων είναι για εμάς σταθερή επιλογή και προτροπή προς τους γονείς με τους οποίους ήδη συνεργαζόμαστε, καθώς και κάλεσμα σε νέους/ες. 

Αυτό γιατί μέσα στις ομάδες δημιουργείται ένα περιβάλλον μοιράσματος, ασφάλειας, κατανόησης και αλληλοϋποστήριξης.

Σε αυτό το πλαίσιο, η εμπειρία του κάθε μέλους “συναντάει” τις εμπειρίες και τη ματιά των υπολοίπων, που λειτουργούν ως “καθρέφτες” και στηρίγματα.

Έτσι, τα μέλη παίρνουν ανακούφιση και εμπλουτίζουν τις εκδοχές και τις επιλογές τους.  

Βάλια & Κορίννα