Η σύλληψη ενός εργαλείου γραφής ( όπως μολύβι, ξυλομπογιά, μαρκαδόρος) περνάει από διάφορα στάδια εξέλιξης και ωρίμανσης (εικόνα 1), μέχρι το ίδιο το παιδί να καταλήξει σε ένα κράτημα (λαβή) του μολυβιού, όπου και θα αυτοματοποιήσει. Η σωστή λαβή, που τα παιδιά συνήθως κατακτάνε γύρω στα πέντε έτη, είναι η τριποδική λαβή δηλ. η λαβή όπου συνεργάζονται τρία δάκτυλα, ο αντίχειρας, ο δείκτης και ο μέσος ( πίεση του μολυβιού με τον δείκτη και τον αντίχειρα, αναπαύοντας-ακουμπώντας το στο μέσο δάκτυλο). Αυτός ο τρόπος σύλληψης έχει μικρό ενεργειακό κόστος συγκριτικά με άλλες άτυπες και ανώριμες λαβές. Διάφορα βοηθήματα  λαβές (εικόνα 2) μπορούν να χρησιμοποιηθούν με την καθοδήγηση του εργοθεραπευτή προκειμένου να επιτευχθεί η τριποδική σύλληψη. Παρόλα αυτά η κατάλληλη λαβή προσαρμόζεται ανάλογα με τη λειτουργική ικανότητα του κάθε παιδιού ώστε να μην επηρεάζεται η ταχύτητα και η ποιότητα γραφής.

Εικόνα 1: Στάδια σύλληψης του εργαλείου γραφής

Εικόνα 2: Βοηθήματα- Λαβές

Όταν ξεκινάει να γράφει ένα παιδί, το μολύβι υψώνεται περίπου 45ο  από το χέρι με το χαρτί να είναι τοποθετημένο προς την δεξιά πλευρά από τη μέση γραμμή σώματος (για τους δεξιόχειρες), με μια κλίση προς τα αριστερά περίπου 25ο – 30ο. Το χέρι που γράφει θα πρέπει να ακουμπά αναπαυτικά στο τραπέζι με τον καρπό σε ελαφριά έκταση. Επιπλέον θα πρέπει να βρίσκεται κάτω από τη γραμμή γραψίματος (και όχι στο πλάι ή χειρότερα πάνω από αυτήν – λαβή hook) και το χέρι βοηθός θα πρέπει να συγκρατεί το χαρτί.

Τεράστια σημασία σε ένα παιδί που γράφει έχει και η κατάλληλη στάση σώματος. Η σωστή στάση σώματος προϋποθέτει τον κορμό καλά ευθυγραμμισμένο με μια ελαφριά κλίση προς τα εμπρός. Η καρέκλα θα πρέπει να είναι κατάλληλα προσαρμοσμένη ώστε τα ισχία, τα γόνατα και οι ποδοκνημικές ενός παιδιού να βρίσκονται σε κάμψη 90ο με τα πέλματα σταθερά στο πάτωμα. Το ύψος του τραπεζιού θα πρέπει να έρχεται περίπου στο μέσο των πλευρών του παιδιού που κάθεται. Οι πήχεις να ακουμπούν στο τραπέζι με τους αγκώνες να σχηματίζουν γωνία περίπου 90ο και οι ώμοι να είναι χαλαροί. Όταν ένα παιδί έχει την τάση να μειώνει αυτή τη γωνία κυρίως λόγω κακού οπτικοκινητικού συντονισμού ή λόγω χαμηλού μυϊκού τόνου τότε λειτουργικό θα είναι να προσαρμόσουμε το γραφείο-θρανίο του παιδιού με ένα κεκλιμένο βοήθημα ώστε να ενισχύεται η σωστή στάση και η κατάλληλη απόσταση του παιδιού από το γραπτό του (εικόνα 3).

  Εικόνα 3: Κεκλιμένο βοήθημα για ενίσχυση της σωστής τοποθέτησης του σώματος

Σάββας Κελλίδης

Εργοθεραπευτής