Σχολική Ετοιμότητα

Είναι το παιδί μου έτοιμο να φοιτήσει στην Α’ Δημοτικού και ποιες δεξιότητες πρέπει να έχει κατακτήσει για να μπορεί να ανταπεξέλθει με επιτυχία στο σχολείο?

Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα γονέων παιδιών προσχολικής ηλικίας που επρόκειτο να περάσουν την πόρτα του Δημοτικού. Ένα παιδί που είναι έτοιμο για το Δημοτικό σημαίνει ότι έχει κατακτήσει βασικές δεξιότητες και γνώσεις από μια ποικιλία τομέων που θα μπορέσουν να του διασφαλίσουν μια επιτυχημένη πορεία. Κάποια παιδιά παρότι βρίσκονται στην ηλικία των 6 ετών και τυπικά δικαιούνται να φοιτήσουν στην Α Δημοτικού, δεν είναι ακόμη “ώριμα” ώστε να αντεπεξέλθουν με επάρκεια στο νέο απαιτητικό τους ρόλο.

Στα κύρια χαρακτηριστικά επικινδυνότητας που συνήθως αναφέρονται στα παιδιά προσχολικής ηλικίας είναι οι διαταραχές ή καθυστερήσεις στην ομιλία και στο λόγο, η ανεπαρκής κινητική ανάπτυξη, η φτωχή γνωστική ανάπτυξη και οι οπτικοαντιληπτικές διαταραχές (Huffman & Speer, 2000).

Ο έγκαιρος εντοπισμός μέσα από εξειδικευμένα και πιστοποιημένα τεστ όπως το Αθηνά Τεστ, το Α’ Τεστ κ.α και η αντιμετώπισή τους μέσα από κατάλληλα σχεδιασμένα προγράμματα παρέμβασης θεωρείται ο καταλληλότεροςτρόπος πρόληψης της μελλοντικής σχολικής αποτυχίας αλλάκαι των αρνητικών συναισθημάτων και εμπειριών που τις συνοδεύουν (Τζουριάδου, 2000).

Κίνητρο & Κίνηση

Βασικά κριτήρια για την ομαλή μετάβαση του παιδιού από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό είναι:

N

Νοητική ικανότητα (αντίληψη, μνήμη, ικανότητα σειροθέτησης, νοητικόδυναμικό, λογικο μαθηματικές έννοιες)

N

Αναγνωστική ικανότητα (γραφο-φωνολογική ενημερότητα, αναγνώριση γραμμάτων)

N

Προφορική ικανότητα (αντίληψη και έκφραση λόγου, επικοινωνιακός λόγος, ακουστική αντίληψη)

N

Σωματική ικανότητα (αδρή και λεπτή κινητικότητα, αυτοεξυπηρέτηση, συγκέντρωση, προσοχή, προσανατολισμός)

N

Κοινωνική και συναισθηματική ικανότητα (αναγνώριση συναισθημάτων, ικανότητα διαπροσωπικών σχέσεων, διαχείριση συναισθημάτων, δεκτικότητα)

N

Η αξιολόγηση σχολικής ετοιμότητας του παιδιού κρίνεται απαραίτητα να γίνεται από ειδικούς της ειδικής αγωγής και με έγκυρα και αξιόπιστα τεστ.

Ειδική Παιδαγωγός
Κατσουράνη Θεοδώρα