Εναλλακτική Επικοινωνία

Η Επαυξητική και Εναλλακτική Επικοινωνία (ΕΕΕ) (AAC-Augmentative and Alternative Communication) περιλαμβάνει μεθόδους, συστήματα, εργαλεία και στρατηγικές για την υποστήριξη ενός ατόμου που αντιμετωπίζει σοβαρή δυσκολία στο να επικοινωνήσει μόνο, μέσω της ομιλίας.  Επαυξητική σημαίνει να προσθέσεις στην ομιλία για να γίνει πιο σαφές το μήνυμα στους ακροατές και Εναλλακτική σημαίνει να χρησιμοποιηθεί αντί της ομιλίας. Η ΕΕΕ διακρίνεται σε υψηλής και χαμηλής τεχνολογίας και άνθρωποι όλων των ηλικιών μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν, αν αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες, στην ομιλία ή την έκφραση τους.

 

TEACCH – Treatment and Education of Autistic and Communication Handicapped Children: Η μέθοδος αυτή στηρίζεται στις βασικές αρχές της δομημένης εκπαίδευσης οι οποίες είναι: η οργάνωση του φυσικού περιβάλλοντος, η αναμενόμενη σειρά δραστηριοτήτων, το οπτικό πρόγραμμα, οι ρουτίνες και η ευελιξία και οι οπτικά δομημένες δραστηριότητες.

 

PODD – Pragmatic Organisation Dynamic Display: Το PODD είναι βιβλίο ή συσκευή και είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα επικοινωνίας. Περιέχει σύμβολα και λέξεις για να υποστηρίξει την επικοινωνία ανάμεσα σε ανθρώπους με δυσκολία στην επικοινωνία και στους συνομιλητές τους που μπορεί να είναι η οικογένεια, οι φροντιστές, φίλοι ή θεραπευτές.

 

PECS – Picture Exchange Communication System: Το PECS είναι ένας τρόπος για να επικοινωνούν λειτουργικά, τα άτομα με δυσκολίες στην επικοινωνία, χωρίς να χρησιμοποιούν την ομιλία. Για να επικοινωνήσουν χρησιμοποιούν κάρτες, σύμβολα, λέξεις ή φωτογραφίες με σκοπό να ζητήσουν κάποια πράγματα, να σχολιάσουν κάτι ή να κάνουν μια ερώτηση.