Διαταραχή Σίτισης – Κατάποσης

Η επαρκής σίτιση κατά τη βρεφική και πρώιμη παιδική ηλικία είναι αναγκαία για την ανάπτυξη και την υγεία των παιδιών γι’ αυτό και τα πρώιμα διατροφικά ελλείμματα έχουν συνδεθεί με μακροπρόθεσμη έκπτωση στην ανάπτυξη και την υγεία τους.

Οι παιδιατρικές διαταραχές κατάποσης (δυσφαγία) συνδέονται με δυσκολίες στην μεταφορά της τροφής ή των υγρών από τη στοματική κοιλότητα στον στόμαχο. Οι παιδιατρικές διαταραχές σίτισης περιλαμβάνουν δυσκολίες που μπορεί να αφορούν την διαδικασία της απομύζησης, δυσκολία να φάει ένα παιδί από το κουτάλι, δυσκολία να πιεί από ποτήρι και δυσκολία μάσησης και  αναφέρονται επίσης και σε καταστάσεις όπου ένα παιδί αποφεύγει να φάει ή περιορίζει το τι ή πόσο θα φάει χωρίς να υπάρχει κάποια αντικειμενική δυσκολία όπως π.χ. δυσκολία στον στοματοκινητικό μηχανισμό, καθιστώντας το παιδί επιλεκτικό στη σίτιση.

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
N

Πόνο ή δυσφορία κατά την σίτιση (λόγω παλινδρόμησης ή αλλεργίας)

N

Αρνητικές εμπειρίες σχετιζόμενες με την σίτιση (πόνος, βήχας, εμετός κατά την σίτιση)

N

Αρνητικές εμπειρίες που σχετίζονται με την στοματική κοιλότητα (ιστορικό με ρινογαστρικό σωλήνα, στοματικές επεμβάσεις, χειρουργικές επεμβάσεις)

N

Φτωχές στοματοκινητικές δεξιότητες

N

Χαμηλός ή υψηλός μυϊκός τόνος

N

Προωρότητα ή χαμηλό βάρος γέννησης

N

Μυϊκή αδυναμία στο πρόσωπο και τον αυχένα

N

Χειλεοσχιστία ή υπερωιοσχιστία

N

Αναπτυξιακές καθυστερήσεις

N

Αναπτυξιακές διαταραχές, όπως η διαταραχή του φάσματος του αυτισμού

N

Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ)

N

Αισθητηριακές δυσκολίες (υπερευαισθησία στη γεύση, οσμή, υφή)

N

Χρόνια προβλήματα υγείας (λοιμώξεις αυτιών, συχνές λοιμώξεις του αναπνευστικού, οδοντικά προβλήματα, επιληπτικές κρίσεις)

N

Σύγκρουση γονέα-παιδιού, γονικό άγχος

Η αξιολόγηση των διαταραχών σίτισης και κατάποσης πραγματοποιείται από ειδικό λογοθεραπευτή και περιλαμβάνει:
N

Ιατρικό ιστορικό παιδιού

N

Ιστορικό σίτισης

N

Συνέντευξη με γονέα

N

Κλινική εκτίμηση

N

Εργαστηριακή εκτίμηση, όπως βιντεοακτινοσκόπηση ή ενδοσκοπική εξέταση από ακτινολόγο με παρουσία λογοθεραπευτή (στις διαταραχές κατάποσης)

Κίνητρο & Κίνηση

Θεραπευτικές Στρατηγικές

N

Προσέγγιση SOS feeding

N

Feeding Therapy

N

Food play (παιχνίδι με το φαγητό)

N

Στοματοκινητικές ασκήσεις

N

Τεχνικές απευαισθητοποίησης (με σκοπό την αύξηση ανεκτικότητας διαφορετικών τροφών και υγρών)

N

Συμπεριφορικές τεχνικές (διαφοροποίηση προσοχής, θετική ενίσχυση)

N

Συντονισμός του προτύπου θηλασμός-κατάποση-αναπνοή (για βρέφη)

N

Αλλαγές στη στάση/θέση του παιδιού κατά την σίτιση

N

Συμβουλευτική φροντιστών

Στόχος στη θεραπεία σίτισης είναι να εμπλακεί ο θεραπευτής με το παιδί με έναν ευχάριστο τρόπο σε μια θεραπευτική διαδικασία, όπου μέσα από τη σχέση εμπιστοσύνης και το παιχνίδι με το φαγητό θα βοηθηθεί το παιδί να αποκτήσει μια υγιή σχέση με αυτό χτίζοντας παράλληλα την αυτονομία του παιδιού, την αυτοπεποίθηση και τον έλεγχο πάνω στην τροφή του.