ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Διαταραχή Σίτισης – Κατάποσης

Διαταραχή Άρθρωσης παιδιού

Εναλλακτική Επικοινωνία

Ο λογοθεραπευτής είναι η ειδικότητα που ενδιαφέρεται για την παραγωγή της ομιλίας, γενικότερης επικοινωνίας και για θέματα που σχετίζονται με σίτιση και κατάποση. Διαταραχές της ομιλίας, Γλωσσικές Διαταραχές, και διαταραχές σίτισης είναι τρεις γενικές κατηγορίες στις οποίες παρουσιάζονται συχνά δυσκολίες σε παιδιά, ήδη από πολύ νωρίς.

Πιο συγκεκριμένα μια διαταραχή του λόγου και της ομιλίας αναφέρεται σε δυσκολίες που σχετίζονται με:

N

Την παραγωγή ήχων σε συλλαβές ή λανθασμένες λέξεις σε σημείο που οι ακροατές δεν μπορούν να καταλάβουν

N

Την ροή του λόγου, όπως είναι το τραύλισμα, στην οποία η ροή του λόγου διακόπτεται ή παρουσιάζονται επαναλήψεις («κ-κ-καρέκλα), ή υπάρχει παρατεταμένη χρήση σε ήχους ή/και συλλαβές (καααααρέκλα).

N

Την φώνηση και το συντονισμό με την κατάλληλη ένταση ή την ποιότητα της φωνής που αποσπούν την προσοχή των ακροατών, προκαλώντας ακόμα και δυσφορία ή πόνο στο παιδί κατά την διάρκεια της ομιλίας του.

Από την άλλη, μια γλωσσική διαταραχή αναφέρεται σε ένα πρόβλημα κατανόησης ή δυσκολίας στην τοποθέτηση των λέξεων μαζί προκειμένου να δημιουργηθεί μια πρόταση. Τέτοιες δυσκολίες μπορεί να αφορούν τον εκφραστικό λόγο αλλά και τον αντιληπτό, δημιουργώντας έτσι δυσκολίες, όπως είναι:

N

Η κατανόηση και επεξεργασία της γλώσσας

N

Το περιορισμένο λεξιλόγιο και η κατάλληλη τοποθέτηση των λέξεων προκειμένου να παραχθεί νόημα

N

Οι επικοινωνιακές δεξιότητες, που αφορούν μνήμη, προσοχή, αντίληψη, οργάνωση, ρύθμιση και επίλυση προβλημάτων

Και τέλος μια άλλη μεγάλη κατηγορία λογοθεραπευτικής παρέμβασης αφορά την δυσφαγία- διαταραχές στην σίτιση και κατάποση. Δυσκολίες που παρουσιάζονται με το μάσημα, την κατάποση, τον βήχα ακόμα και το είδος των τροφών που δέχεται ή αρνείται να δεχτεί στο στόμα του ένα παιδί.

Μέσα από αυτή την γκάμα των διαταραχών, ο λογοθεραπευτής του παιδιού αξιολογεί τις αδυναμίες που παρουσιάζονται και χρησιμοποιεί στρατηγικές που περιλαμβάνουν:

N

Δραστηριότητες με τεχνικές λόγου, όπως είναι χρήση κατάλληλων παιχνιδιών, αντικειμένων, φωτογραφιών προκειμένου να ερεθίσουν και κινητοποιήσουν την ανάπτυξη του λόγου

N

Αρθρωτικές ασκήσεις και τεχνικές, προκειμένου να ενισχυθεί η κατάλληλη συλλαβή και η ένταξη λέξεων μέσα σε προτάσεις

N

Στοματο-κινητικές στρατηγικές/ σίτισης και κατάποσης θεραπευτικές τενικές, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν ασκησιολόγιο των μυών του στόματος, της γλώσσας, τεχνικές μάλαξης και χρήση διαφορετικών εξοπλισμών μάσησης, απομίζησης αλλά και διαφορετικών γεύσεων και υφών προκειμένου να κινητοποιηθούν οι μηχανισμοί σίτισης και κατάποσης.