M.O.R.E. Therapy

Το σύστημα M.O.R.E.

Έρευνες έδειξαν ότι υπάρχει μια σοβαρή συσχέτιση μεταξύ στοματοπροσωπικής και αναπνευστικής δυσλειτουργίας με πολλά και διάφορα προβλήματα αισθητηριακής ολοκλήρωσης καθώς και αισθητικοκινητικά προβλήματα στα παιδιά.

Το σύστημα M.O.R.E. έρχεται για να εφαρμόσει θεραπευτικές τεχνικές για τη βελτίωση της αναπνοής, της αυτορύθμισης, του στασικού ελέγχου, των οπτικοκινητικών ικανοτήτων, της επικοινωνίας και της σίτισης καθώς επίσης και τεχνικές για την ενδυνάμωση της στοματο-αναπνευστικής λειτουργίας.

Κίνητρο & Κίνηση