Τί είναι το GMFM?

 • Το GMFM είναι ένα κλινικό εργαλείο σχεδιασμένο για να αξιολογεί αλλαγές στις αδρές κινητικές λειτουργίες σε παιδιά με εγκεφαλική παράλυση.
 • Υπάρχουν 2 εκδοχές του GMFM: το αρχικό 88- αντικειμένων (GMFM-88) και το πιο πρόσφατο 66- αντικειμένων (GMFM-66).
 • Αντικείμενα του GMFM-88 εμπεριέχουν δραστηριότητες σε ύπτια θέση, ρολλάρισμα μέχρι και βάδιση, τρέξιμο και δεξιότητες σε πηδηματάκια, ενώ το  GMFM -66 περιλαμβάνει ένα υποσύνολο των 88 αντικειμένων.

Πώς εφαρμόζεται το GMFM?

 • To GMFM απαιτεί από το παιδί να επιδείξει δυνατότητες σε μια σειρά από κινητικές δραστηριότητες σύμφωνα με τις οδηγίες εφαρμογής και βαθμολόγησης του GMFM.

Για ποιόν είναι κατάλληλο του GMFM?

 • Το αρχικό εργαλείο αξιολόγησης έχει σχεδιασθεί και έχει αποδειχθεί ένα έγκυρο και αξιόπιστο εργαλείο για παιδιά με εγκεφαλική παράλυση. Ωστόσο είναι επίσης έγκυρη η χρήση του σε παιδιά με  σύνδρομο Down.
 • Επειδή το GMFM εξετάζει κινητικές δεξιότητες τυπικές με βάση τα αναπτυξιακά ορόσημα, μπορεί να είναι χρήσιμο και σε άλλες κατηγορίες παιδιών.
 • Το αρχικό δείγμα πάνω στο οποίο εξετάστηκε η εγκυρότητα του εργαλείου αυτού περιελάμβανε παιδιά ηλικίας 5 μηνών έως 16 ετών και θεωρείται ιδιαίτερα χρήσιμο και κατάλληλο για παιδιά των οποίων οι κινητικές δεξιότητες είναι κάτω από αυτές ενός παιδιού 5 ετών χωρίς κινητικές αναπηρίες.

Πώς βαθμολογείται το GMFM?

 • Υπάρχει ένα σύστημα βαθμολόγησης 4 σημείων πάνω σε κάθε αντικείμενο αξιολόγησης του GMFM. Αναλυτικές και συγκεκριμένες οδηγίες δίνονται για την χορήγηση και βαθμολόγηση του κάθε αντικειμένου αξιολόγησης είτε αφορά το GMFM-88 είτε το GMFM-66.
 • Στο GMFM-88 η βαθμολόγηση των αντικείμενων μπορεί να αθροιστεί και να υπολογιστεί η ποσοστιαία απόδοση σε κάθε τομέα (π.χ βάδιση) και ο μέσος όρος απόδοσης στο σύνολο των 5 βασικών τομέων.
 • Στο GMFM-66 απαιτείται η χρήση ενός προγράμματος  (Gross Motor Ability Estimator or GMAE) προκειμένου να καταχωρηθούν οι βαθμολογίες του κάθε αντικειμένου και να μετατραπούν ώστε να παράγουν ένα συνολικό άθροισμα.

Πόσος χρόνος χρειάζεται για την χορήγησή του?

 • Περίπου 45-60 λεπτά χρειάζεται για κάποιον που είναι εξοικειωμένος με το εργαλείο μέτρησης. Εξαρτάται βέβαια κι από το λειτουργικό επίπεδο του παιδιού και από την συνεργασία του κατά την χορήγηση του εργαλείου.
 • Το GMFM-66 χρήζει λιγότερη ώρα, μιας που τα αντικείμενα είναι λιγότερα.

Πού πρέπει να χορηγείται?

 • Το GMFM πρέπει να χορηγείται σε ένα περιβάλλον άνετο και ασφαλές για το παιδί.
 • Χρειάζεται να υπάρχει χώρος, προκειμένου το παιδί να μπορεί να κινηθεί ελεύθερα και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί κι ο κατάλληλος εξοπλισμός σύμφωνα με τις οδηγίες του GMFM.
 • Επειδή το εργαλείο αυτό έχει σχεδιαστεί για να μετράει αλλαγές σε σχέση με το χρόνο, είναι σημαντικό να ακολουθούνται κάποιες σταθερές συνθήκες κάθε φορά.

Από ποιόν χορηγείται το GMFM?

 • Το GMFM έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται από παιδιατρικούς θεραπευτές που είναι γνώστες στην αξιολόγηση κινητικών δεξιοτήτων με παιδιά.
 • Οι χρήστες θα πρέπει να εξοικειωθούν αρχικά με τις οδηγίες του GMFM πριν αξιολογήσουν τα παιδιά. Είναι επίσης βοηθητικό να κάνουν εξάσκηση και σε παιδιά που δεν έχουν κινητικές δυσκολίες πριν ξεκινήσουν την κλινική αξιολόγηση.

Αλεξάνδρα Λέπουρα

MSc Φυσικοθεραπεύτρια

Russell D.J., Rosenbaum P. L., Avery L. M., Lane M (2002), Gross Motor Function Measure (GMFM-66 & GMFM-88) User’s Manual, Cambridge University Press, Chapter 1